İş Modelleri

Hisarlar İş Yönetim Modeli Nedir?
 • Aksiyon Bazlı İş Yönetimidir.
 • Şirket değerlerini kullanarak tüm çalışanların katılımı ile hızlı ve rekabetçi iş sonuçlarına ulaşabileceğimiz müşteri ve insan odaklı bir performans yönetim sistemidir.
 • Hisarlar'daki, sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme çevriminin ifadesidir.
 • Deming döngüsü bu sistemin referansıdır (lojiğidir) :Tanımla-Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem Al.
 • Hisarlar yönetim organizasyonu da aynı mantık doğrultusunda şekillendirilmiştir.
 • Önceliklendirme, güçlü yanlarımızı ortaya çıkarma, işlerimizi standart olarak yapma ve karar alıp uygulama sistemin ana adımlarıdır.
Değerlerimiz
 • İşimize olan inanç,
 • Dürüstlük,
 • Enerjik Olma,
 • ve Yaratıcılık'tır.
Neyi amaçlar?
 • Şirket yönetimindeki karar mekanizmalarının hızlı ve etkin işlemesini amaçlar.
 • Süreklilik ve sürdürülebilirlik ana hedeflerimizdir.
 • Müşteri, çalışan, tedarikçi ve hissedarların yani Tüm paydaşların eş zamanlı memnuniyetini hedefliyoruz.
Nasıl çalışır?
 • Çalışanlar sürekli eğitilir.
 • Çalışanlar katılımcıdır.
 • Performans yönetimi ile sonuçlar çalışanlar ile şeffaf bir şekilde paylaşılır.
 • Kaizen fikirleri ön plandadır.
 • Kaizen felsefesi sistemin sürücüsüdür.
Yol haritası

1 - Yönetimsel Yetenek (Liderlik becerisi) :

Çalışanlarımızdan yüksek performans nasıl sağlayabiliriz?
Aynı zamanda, potansiyellerini nasıl daha fazla geliştirebiliriz?
HİSARLAR Yalın Dönüşüm Yol Haritası: Çalışanların ve tedarikçilerin sürekli geliştirilmesi, iyileşmeler ile ilgili katkılarının alınması (Paydaşların gelişimi),

2 - Stratejik Yetenek (Yaratıcılık becerisi):

Uzun vadeli stratejilerimiz nelerdir? Müşteri beklentileri nelerdir ve müşteri memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz? İş modellemelerimizi müşteri beklentilerine göre yüksek karlılıkla nasıl tasarlayabiliriz? Hisarlar Yalın Dönüşüm Yol Haritası: Şirketimize ait ana kültürü oluşturacak temel felsefenin, uzun vadeli stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi (Vizyon, ana hedefler ve stratejilerin oluşturulması)

3 - Operasyonel Yetenek (Süreç yönetimi):

Müşterilerimize en etkin ve yüksek verimli süreçler ve operasyonlarla nasıl değer katabiliriz?
Hisarlar Yalın Dönüşüm Yol Haritası: Üretim sürecinin yeniden tasarlanması ve sürekli akışın hedeflenmesi.

4 - Uyum Yeteneği (Değişim - Risk yönetimi):

Çevredeki fırsat ve tehditleri nasıl fark edebilir ve değerlendirebiliriz? İşletmede değişimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Nasıl gelişebiliriz?
HİSARLAR Yalın Dönüşüm Yol Haritası: Sorunları sürekli kökeninde çözerek örgütsel öğrenmenin sağlanması (Kaizen kültürü)