İNSAN KAYNAKLARI

Ailemizin başarısının en önemli anahtarı insandır." Önce İnsan" ilkesi doğrultusunda ailemizin tüm üyelerine verimli bir çalışma ortamı sağlayarak, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çağdaş İnsan Kaynakları yapılanmamızda temel misyonumuz; çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini, şirket değerleri dahilinde uyumlu hale getirerek, etkin, verimli ve motive çalışanlar ile hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İnsanı, var olan en değerli varlığımız olarak kabul ederek, şirketin hedeflerine, genel stratejik iş planlarına ve amaçlarına ulaşılmasına destek sağlayan İK yönetimimiz ile;


 • Aile üyelerimizi belirlerken ayrımcılığa yer vermeden; teknik bilgi ve yetkinliklerin yanı sıra Hisarlar değerlerini destekleyecek alımlar gerçekleştiriyoruz,
 • ARGE-Teknoloji stratejileri paralelinde insan kaynağının yetkinliğini artırmak yönünde gelişim programları oluşturuyoruz,
 • Çalışanlarımıza yönelik gelişim ve destek programları oluşturarak; çalışanların problemlerini çözmeye yönelik adımlar atıyor ve kurum içi iletişim olanaklarını geliştiriyoruz,
 • Kurumsal kimliğimizin vizyon, misyon ve değerlerini benimsiyor, değişimlerimizle ilgili insan kaynakları politikalarımızı vizyonumuza katıyor ve uyguluyoruz,
 • Çalışanlarımızı yetkilendirerek, iş sonuçlarımıza direk katkı sağlayabilecekleri ortamlar yaratıyoruz,
 • Performans değerlendirmelerimizi gerçekleştirirken, kişisel performansı ve kurum kültürüne uyumu öncelikli olarak değerlendirilmekteyiz. Performans değerlendirme sonuçları; ücret yönetimi ve kariyer yönetimi gibi alanlarda en önemli veri kaynağı olarak kullanılmaktadır,
 • Çalışanlarımızın, bireysel ve örgütsel kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için, gelişim ve eğitim programlarımız ile çalışanlarımızın kariyer hedeflerine destek olmaktayız,
 • Hisarlar olarak çağımızın rekabet koşullarının gerektirdiği sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, hedeflerimize ulaşabilmek için eğitim ve gelişimin öneminin farkındayız,
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarımızı çalışanlarımızla birlikte belirliyor, en uygun çözümlerle bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlıyoruz,
 • Mesleki becerilerin gelişmesini sağlayan teknik eğitimler ve motivasyon odaklı kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında, şirket iç eğitmenlerimiz ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla çeşitli sertifikasyon eğitimleri veriyoruz,
 • Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımız ile güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Kişisel Veri Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close