İnsan Kaynakları

Hisarlar olarak tüm paydaşlarımızı ailemizin bir parçası olarak görmekteyiz. Ailemizin başarısının da en önemli anahtarı insandır." Önce İnsan" ilkesi doğrultusunda ailemizin tüm üyelerine verimli bir çalışma ortamı sağlayarak, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çağdaş İnsan Kaynakları yapılanmamızda temel misyonumuz; çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini, şirket değerlerine uyumlu hale getirerek, etkin, verimli ve motive çalışanlar ile hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İnsanı var olan en değerli varlığımız olarak kabul ederek, şirketin hedeflerine, genel stratejik iş planlarına ve amaçlarına ulaşılmasına destek sağlayan İK yönetimimiz ile;

 • Aile üyelerimizi belirlerken ayrımcılığa yer vermeden; teknik bilgi ve yetkinliklerin yanı sıra Hisarlar değerlerini destekleyecek alımlar gerçekleştiriyoruz,
 • ARGE-Teknoloji stratejileri paralelinde insan kaynağının yetkinliğini artırmak yönünde gelişim programları oluşturuyoruz,
 • Çalışanlarımıza yönelik gelişim ve destek programları oluşturarak; çalışanların problemlerini çözmeye yönelik adımlar atıyor ve kurum içi iletişim olanaklarını geliştiriyoruz,
 • Kurumsal kimliğimizin vizyon, misyon ve değerlerini benimsiyor, değişimlerimizle ilgili insan kaynakları politikalarımızı vizyonumuza katıyor ve uyguluyoruz,
 • Çalışanlarımızı yetkilendirerek, iş sonuçlarımıza direk katkı sağlayabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz,
 • Performans değerlendirmelerimizi gerçekleştirirken, kişisel performansı ve kurum kültürüne uyumu öncelikli olarak değerlendirilmekteyiz. Performans değerlendirme sonuçları; ücret yönetimi ve kariyer yönetimi gibi alanlarda en önemli veri kaynağı olarak kullanıyoruz,
 • Çalışanlarımızın, bireysel ve örgütsel kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için, gelişim ve eğitim programlarımız ile çalışanlarımızın kariyer hedeflerine destek oluyoruz,
 • Hisarlar olarak çağımızın rekabet koşullarının gerektirdiği sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, hedeflerimize ulaşabilmek için eğitim ve gelişimin öneminin farkındayız,
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarımızı çalışanlarımızla birlikte belirliyor, en uygun çözümlerle bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlıyoruz,
 • Mesleki becerilerin gelişmesini sağlayan teknik eğitimler ve motivasyon odaklı kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında, şirket iç eğitmenlerimiz ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla çeşitli sertifikasyon eğitimleri veriyoruz,
 • Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımız ile güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
Başvuru Formu

Açık Pozisyonlarımız

Hisarlar Ailesine katılmak için lütfen başvuru formunu doldurunuz.

Hisarlar olarak, açık pozisyonlarımızı www.kariyer.net aracılığı ile ilan etmekteyiz. Açık pozisyonlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Uzun Dönem Staj / Stajyer Mühendis Programımız

Uzun dönem staj programlarımız, Hisarlar İnsan Kaynakları planlaması çerçevesinde; geleceğe yönelik ihtiyaçların giderilmesi için hazırlanan bir yetenek kazanımı programıdır.

Hisarlar, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ya da yeni mezun olmuş kişilerin kariyer gelişimlerine, aldıkları eğitimin katkısının yanında mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlayacağı katkının da farkındadır.

Yeni mezun olmuş kişilere kariyerlerinin en başında rehberlik etmek, günümüz rekabet koşullarında mücadele etmenin yollarını göstermek, kariyer gelişim fırsatları sunmak amacıyla programlar;

 • Üniversitelerin Makine, Tarım Makineleri, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi, İşletme veya İmalat Mühendisliği bölümlerinde son sınıf öğrencisi (devam zorunluluğu olmayan), yeni mezun veya Yüksek Lisans öğrencileri programımıza başvuruda bulunabilir.
 • Programımız minimum 6 ay maksimum 1 yıl süresince uygulanmaktadır.
 • Stajyer Mühendis olarak çalışacak adayların haftada en az 4 tam gün çalışmaları beklenmektedir.
 • Program boyunca Hisarlar’a ve iş dünyasına adaptasyonu hızlandırmak için çeşitli iç eğitimler düzenlenmektedir.
 • Stajyer mühendisler belirlenen program sonunda, Hisarlar mentörleri tarafından değerlendirilmekte olup, böylelikle sürekli iyileştirme için zemin hazırlanmaktadır.

Çalıştıkları süre zarfında sigortaları ve ücretleri Hisarlar tarafından karşılanmaktadır.

Stajyer Mühendis pozisyonu ile ilgili ilanlar, www.kariyer.net’ten ilan edilmektedir. Başvurularınızı Kariyer.net üzerinden veya başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.

Üniversite Yaz Stajı Olanakları

Her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında, ilgili departmanlarımızın süreçlerine ve projelerine destek olacak, motivasyonu yüksek yaz dönemi üniversite stajyerleri alınmaktadır. Staj başvuruları web sitemizdeki başvuru formu üzerinden yapılmaktadır. Üniversite Yaz Stajı Başvuruları her yıl Mart ve Mayıs ayları arasında gerçekleşmektedir.

Başvuru koşulları;

 • Yalnızca üniversite 3. veya 4.sınıf öğrencilerini başvuruları değerlendirilmektedir.
 • Başvuru yapacak öğrencilerin not ortalamalarının 4.00 lük sistemde en az 2,0 ve üzeri olması gerekmektedir. Not ortalaması 2.0'ın altında olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmamaktadır.
 • Staj zorunluluğu olan ya da staj sigortası okul tarafından karşılanan öğrencilerin başvuruları değerlendirilme kapsamındadır.
 • Staj süresi minimum 15 iş günü olması beklenmektedir.
 • Stajyer öğrencilerimize servis ve öğle yemeği şirketimiz tarafından sağlanmaktadır.
 • Yaz dönemi staj programlarımızdan ilki her yıl Haziran ayında başlamaktadır.
İŞ BAŞVURU

Siz de Hisarlar Ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz.

STAJ BAŞVURU

Staj olanaklarımızdan faydalanmak için kariyer.net adresimize göz atın.

TEDARİKÇİ BAŞVURU

Hisarlar Tedarikçileri arasında yer almak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

 • MERKEZ FABRİKAHisar Mh.1047 Cd. No:2 26550 Tepebaşı, Eskişehir
 • İMİŞEHİR FABRİKAOSB 1.Gelişme Bölgesi 2004 Cd No:5, Odunpazarı, Eskişehir
 • TELEFON+90 (222) 411 24 30
  +90 (222) 411 22 47 (Fax)
 • E-MAİLinfo@hisarlar.com.tr
  sales@hisarlar.com.tr