Gelecek Planlarımız

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hisarlar olarak, günümüzün rekabetçi dünyasında işimizi yaparken ve ekonomik değer yaratırken, tüm faaliyetlerimizi paydaşlarımız için de değer yaratan sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle yürütüyoruz.

Kurumsal Yönetim

Güçlü bir vizyonla, değer odaklı ve stratejik planlama gücü olan uluslararası saygınlıkta kurumsal yönetim anlayışını sürekli kılmak

Sektör Lideri

Paydaşların (hizmet verilen müşteriler, hizmet alınan tedarikçiler ve şirket çalışanları) gözünde sürekli ilk tercih edilen kurum olmak

İnovatif Anlayış

ARGE ve inovasyon projeleri ile müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmetler tasarlamak ve gerçekleştirmek

Geniş Servis Ağı

Güçlü bir uluslararası ve ulusal pazarlama, satış ve satış sonrası servis ağına sahip olmak

İş Geliştirme ve Büyüme

Firmanın büyüme stratejisine uygun olarak sürdürülebilir “Karlılık ve Büyümeyi” sağlamak

Bilinçli Tüketim

Gelecek nesiller için gerekecek kaynakları yok etmeden ve doğal kaynakların kısıtlı olduğu bilinciyle hareket etmek